• Çözümler

    Qlıkview

    Qlikview, son kullanıcıların yönetim kokpitleri ve dashboard ortamlarında kurumsal performansı izleyebilecekleri, anlık sorgulama, raporlama ve OLAP analizi yapabilecekleri entegre bir iş zekası platform sunmaktadır. Bu platform sayesinde son kullanıcılar QlikView ortamına alınan tüm veriye anlık olarak ulaşabilmekte, ürünün sunmuş olduğu patentli in-memory ve associative veritabanı özellikleriyle sadece point & qlik yaklaşımıyla analizlerini gerçekleştirebilmektedir. Ürünün benzerleriyle karşılaştırılamayacak kadar son derece kolay kullanıcı arayüzü sayesinde, son kullanıcılar herhangi bir eğitime bile gerek kalmadan bilgiye erişebilmekte ve analizlerini gerçekleştirebilmektedir.Tipik olarak yüz milyonlarca kayıtların olduğu ve yüzlerce kullanıcının bulunduğu bir projede QlikView’la kurumsal düzeyde geliştirilecek uygulamaların ortalama 10-15 gün arasında tamamlanması mümkün olmaktadır. QlikView, bu açıdan değerlendirildiğinde iş zekasının doğası ve süreçlerine çok uygun bir yaklaşım sergilemektedir. İş zekası doğasının en önemli özelliklerinden birisi, döngüsel bir karakterinin olması ve her fazın sonunda bir önceki adım için önemli geri beslemelerin sağlanabilmesidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde her fazın ve geri besleme için yapılması gerekenlerin uzun bir süreye yayılması, iş zekasının kuruma getireceği faydanın verimini olumsuz etkilemektedir. QlikView, bu sürelerin minimum düzeyde kalmasını sağlayan bir yaklaşım sunmakta ve kurumun iş zekasından elde edilecek geri dönüşünün hem maksimum düzeyde hem de en kısa zamanda olmasını sağlayabilmektedir.

    yükleniyor..