• Çözümler

  Logo Entegratör

  * Logo ve Netsis ürünleriyle doğrudan bağlantılı
  * Birden fazla şirket veya maliyet merkezi ile çalışma
  * Tüm ERP yazılımlarıyla tam entegrasyon
  * Kesintisiz fatura alışverişi ve sıfır veri kaybı
  * 10 yıl boyunca saklama hizmeti
  * Yaygın İş Ortağı ağı ve kesintisiz destek
  * Esnek fatura formatları
  * Giden ve gelen faturalara erişme ve yönetme yeteneği

  e-fatura

  * Entegrasyonu sağlayacak sunucunun kullanıcı firmada tutulması, yönetim ve denetiminin yine firmanın kendi sorumluluğunda olması tercih edilmiyor ise uygun olan çözümdür.
  * Özel Entegratör 7/24 aktif çalışan, hızlı ve güvenli bir sistemin yatırımını kullanıcı firma adına üstlenir. Böylelikle; elektronik fatura gönderme ve alma işlemleri teknik yeterliliğe sahip, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegrasyon izni almış Özel Entegratör Hizmet sağlayıcısı e-LOGO’nun bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilir.
  * E-faturaların gönderilmesi ve alınmasının yanı sıra, yasal süre boyunca saklanması da sağlanmaktadır.

  e-Arşiv

  e-Devlet uygulamalarının Türkiye’de de kapsamlı olarak hayata geçirilmesi için süreçteki yerini alan Logo, bir yeni adım daha atarak Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-Arşiv Hizmet iznini aldı.

  e-Fatura kapsamı dışında kalan firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan e-Arşiv uygulaması için bize başvurabilirsiniz.

  e-Defter Saklama Hizmetleri

  Üretilen e-Defter’lerinizi e-Defter Saklama Hizmeti ile 10 yıl boyunca Logo’da saklayabilirsiniz.

  yükleniyor..